Oplach do myčky – leštidlo

cena za 100g

Složení:
15-30 % kvasný líh, 5-15 % kyselina citronová, < 5 % neionický rostlinný tenzid Bezpečnost:
VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Likvidace: zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

Co je to a jak to funguje
Prostředek slouží k závěrečné fázi mytí v myčce. Obsažená kyselina citronová, líh a rostlinný tenzid pomáhají rozpouštět minerální usazeniny z vody na nádobí. Díky svému jednoduchému složení bez syntetických parfémů a rozjasňovačů umožní vašim pokrmům i nápojům chutnat zcela přirozeně. Leštidlo je ideálním řešením, pokud:

chcete mít nádobí lesklé a bez šmouh, zaschlých kapek a rychle suché.
Výrobek je vysoce efektivní a přináší vynikající výsledek mytí. Rychle, snadno a šetrně.

je pro vás přírodní složení prioritou.
100 % složek leštidla získáváme v přírodě. Je skvělou variantou pro vás, kterým na složení leštidla skutečně záleží. Účinná receptura je opřená o tři složky: denaturovaný líh, kyselinu citronovou a zcela přírodní tenzid.

hledáte veganské prostředky.
Leštidlo jsme vyvinuli na čistě rostlinné bázi a neobsahuje žádné živočišné složky. Vybíráme přednostně rostlinné složky.

dáváte přednost prostředkům bez syntetických parfémů
Leštidlo jednoduše neobsahuje žádné parfémy.

chcete o svou domácnost pečovat udržitelným způsobem.
Leštidlo se v přírodě snadno odbourává. Nezůstávají po něm nežádoucí rezidua náročná pro životní prostředí. Splňuje přísná kritéria nejnáročnějšího evropského certifikátu Ecogarantie.

K čemu se používá
Brání vytváření bílého povlaku na nádobí.
Do všech typů domácích myček.

(foto je pouze ilustrační, zboží si u nás stočíte do vlastní nádoby)

Hmotnost 1000 g
Přejít nahoru