Máchadlo prádla pro citlivou pokožku

cena za 100g

Složení:
15-30 % kyselina citronová, denaturovaný líh, přírodní levandulová silice v biokvalitě (Lavandula intermedia), linalool

Suroviny pro drogerii jsou voleny tak, aby představovaly co nejmenší zátěž pro zdraví lidí i planety. Při výrobě produktů je používaná revitalizová voda. Tento výrobek neobsahuje syntetickou parfemaci ani barviva. Netestuje se na zvířatech.

Původ:
Česká republika/Slovensko

Máchadlo zneutralizuje máchací lázeň a zajistí, aby ve vašem prádle nezůstávaly zbytky pracích prostředků, které mohou dráždit pokožku. Jeho používání považujeme za velmi důležité, zejména pro alergiky.

Bezpečnost
Máchadlo obsahuje Linalool. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Likvidace: nepoužitý výrobek nebo prázdný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Hmotnost 1000 g
Přejít nahoru