Zerowaste

Jak žít s minimálním odpadem

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

se objem komunálního odpadu rok od roku zvyšuje? V roce 2017 jsme dosáhli v průměru až na 339kg komunálního odpadu na jednoho obyvatele v České republice podle Bezobalu.org každý Čech průměrně vyprodukuje tolik odpadu, že ho za pouhé tři dny obalí až po hlavu. Více se dozvíte na Cosemistalo. Nebo se podívejte, jak pomalu začít minimalizovat svůj odpad.

Budbez bezobalový obchod České Budějovice. Nakupování bez obalu.
Budbez bezobalový obchod České Budějovice
Budbez bezobalový obchod České Budějovice. Jak předcházet vzniku odpadu.

co je to zerowaste?

Bez obalu a bez odpadu

Zerowaste znamená nulový odpad. Je to ale v dnešní době možné? Rozhodně se můžeme snažit odpad minimalizovat. Ambasadorka hnutí zerowaste Bea Johnson vměstná roční odpad své čtyřčlenné rodiny do jedné zavařovací sklenice. Řídí se jednoduchými zásadami 5R, zváží, zda danou věc opravdu potřebuje, pokud ne, odmítne (REFUSE). Sníží množství, nekupuje 3+1, které by se mohlo případně zkazit. (REDUCE). Další zásadou je znovu používání (REUSE), čili opravme, zašijme nebo najděme jiné využití pro danou věc, než najde cestu k předposlednímu kroku, kterým je třídění odpadu -recyklace (RECYCLE). Bioodpad vhazujeme na kompost (ROT), nepatří do směsného odpadu a to je i poslední zásadou Bey Johnson. Podle filozofie 5R snížíme svůj odpad na minimum.

REFUSE - REDUCE - REUSE - RECYCLE - ROT

Zásady 5R

Odmítněme
Zredukujme
Opravme
Zrecyklujme
Kompostujme